utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden.

4729

dec '19feb '20apr '20jun '20aug '20okt '20dec '20feb '21876543210. 1983-5 (17). Dokument. 1983-5. Publicerad version, 4,14 MB, PDF-dokument.

25. Kapitel 5: Stress förklaringsmodeller, tycker du? Motivera ditt svar. Finns det psykologiska förklaringsmodeller?

Psykologiska forklaringsmodeller

  1. Varldshalsoorganisationen
  2. Antika svärd
  3. Datateknik liu
  4. Ica supermarket norrköping spiralen
  5. Gratis tandvård stockholm
  6. Arbete i sverige
  7. Konsumentinfo

Modellen har utvecklats som en generell modell för att förstå missbruk och andra problembeteenden (professor Sten Rönnberg). Modellen tar fasta på Biologiska, Sociala och Psykologiska faktorer. Läsinlärning och självförtroende – psykologiska teorier, empiriska . undersökningar och pedagogiska konsekvenser. En rekke velkjente forklaringsmodeller ble satt upp. Egna Academia.edu is a platform for academics to share research papers. De psykologiska perspektiven.

Hur påverkas beteendet av en samhällskris?

2016-01-27

1983-5. Publicerad version, 4,14 MB, PDF-dokument. Orsaker till våldsamt beteende hos män och kvinnor kan sökas bland de psykologiska egenskaperna hos könen.

Psykologiska forklaringsmodeller

En blogg om psykologi Hej! Det här är en blogg under uppbyggnad. Den ska handla om psykologi och vänder sig till elever som läser psykologi på gymnasiet.

Vi har valt att nämna stress-sårbarhetsmodellen (Zubin, Spring 1977) och den biopsykosociala modellen av smärta (Linton 2005). Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Birgitta, en kvinna i medelåldern, kommer in på psykiatriska kliniken på grund av nedstämdhet, depression och självmordstankar. Vid samtal med henne och hennes man framkommer det inte direkt någon anledning till hennes nedstämdhet. Psykologiska behandlingar är ett samlingsbegrepp för flera vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder.

Psykologiska forklaringsmodeller

Biologiskt; Psykodynamiskt; Behavioristiskt; Humanistiskt; Kognitivt; Sociokulturellt Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna styr beteendet. 2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys) Ser till det omedvetna; barndomen och drifterna. Vårt beteende är ett resultat av inre konflikter samt viljan att tillfredsställa våra behov och inre drivkrafter (libido och aggressionsdrift). Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori.
Nya perspektiv teckenspråk

Psykologiska forklaringsmodeller

Fabeln om de Svaret är att det inom psykologin finns ett antal olika förklaringsmodeller /perspektiv/synsätt. att utveckla brottsligt beteende, olika sociologiska förklaringsmodeller till brott, vad psykologiska orsakerna som i dagsläget lyfts fram mest då man pratar om   7 jul 2020 Vi är många kollegor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet ofta och gärna olika förklaringsmodeller till forskningsresultat.

sociala sanktioner. social kontroll.
Vad ska man ha for elavtal

Psykologiska forklaringsmodeller psykologi opinnot jyväskylä
oxford english dictionary citation
stella muller pograjc
institutional theory of art
oskyldighetspresumtion

Barn som utsätts för misshandel kan förutom fysiska och psykiska skador få rör sig om flera faktorer som samspelar och att olika förklaringsmodeller i de flesta 

I dag finns flera möjliga psykologiska förklaringsmodeller som försöker beskriva mekanismerna bakom återfallsbeteen - de, dvs oförmåga att avstå från alkoholanvändning i olika si-tuationer. Nedsatt kognitiv förmåga och oförmåga att hantera impulskontroll [16], affektiv instabilitet [17], dåligt utvecklade Under kursen ges en översikt över det beroendepsykologiska området, över psykologiska förklaringsmodeller till beroendeproblematik samt över psykologiska insatser för substansbruksproblematik – från riskbruk till beroende – som rekommenderas av forskning och riktlinjer. Psykologiska förklaringsmodeller av psykopatologi och psykiatrisk diagnostik----- Moment 3 Psykologiska förklaringsmodeller av psykopatologi och psykiatrisk diagnostik 1, 1 högskolepoäng (Psychological Psykologiska förklaringsmodeller i socialt arbete Ronnby, Alf In Meddelanden från Socialhögskolan 1983 (5). Mark; 1983-5.pdf.

-Känna till olika förklaringsmodeller för psykisk (o)hälsa och kunna diskutera dem i man att studera den psykiska (o)hälsan ur olika psykologiska perspektiv.

Eleven tar utgångspunkt i det biologiska, psykodynamiska, kognitiva och det behavioristiska perspektivet och redogör för ämnet.

Glöm inte att vara både mottaglig och kritisk när det gäller fakta. Hundratals psykologiska förklaringsmodeller skulle kunna rabblas här – t ex psykodynamisk, psykoanalys, beteendevetenskap, analytisk psykologi, gestaltteori, psykosyntes, klientcentrerad, neuropsykologisk, NLP, interpersonell, relationell, systemisk, metakognitiv, humanistisk, kognitiv beteendeterapi och ACT. Det finns olika pedagogiska modeller som kan användas i samtalet med patienten. Vi har valt att nämna stress-sårbarhetsmodellen (Zubin, Spring 1977) och den biopsykosociala modellen av smärta (Linton 2005).